a+u 2021年8月号発売となりました !

オーウエル東京ビル 設計:施工 竹中工務店 0-Well Tokyo Central Office Takenaka Corporation

新建築 2006年10月号 トレド美術館ガラスパビリオン
撮影 : 新建築社写真部 / 新建築 2006年10月号