a+u 2021年8月号発売となりました !

ベイ・ステージ下田 設計: 掘場弘 / K & H
施工: 東急・河津特定建設工事共同企業体
Bay Stage Shimoda Coelacanth K & H Shimoda, Shizuoka Pref, Japan 2000

新建築 2001年1月号 国見町生涯学習センター みんなんかん
撮影 : 新建築社写真部 / 新建築 2001年1月号