a+u 2021年8月号発売となりました !

伊豆高原アフリカン アート ギャラリー 設計: 小宮山昭 + ユニテ設計・計画
施工: 無双建設
Izu Kogen African Art Garelly Akira Komiyama + Unites Architects and Planners Ito, Shizuoka Pref., Japan 2003

新建築 2003年11月号 子午線ライン 明石船客ターミナル
撮影 : 新建築社写真部 / 新建築 2003年11月号