a+u 2021年8月号発売となりました !

八女市多世代交流館「共生の森」 設計: 青木茂建築工房
施工: 西松・大坪特定建設工事共同企業体
Yame City Multi Generation Center Shigeru Aoki Architect & Associates Yame, Fukuoka Pref., Japan 2001

新建築 2001年9月号 東京ウェルズテクニカルセンター
撮影 : 新建築社写真部 / 新建築 2001年9月号