a+u 2021年8月号発売となりました !

日本大学理工学部テクノプレース15 設計: 日本大学理工学部 坪山幸王 梓設計
施工: 西松建設
Techno Place 15 Yukio Tsuboyama Nihonn University Department of Science & Technology Azusa Sekkei Funabashi, Chiba, 2002

新建築 2002年10月号 ルイ・ヴィトン表参道ビル
撮影 : 新建築社写真部 / 新建築 2002年10月号