a+u 2021年8月号発売となりました !

早稲田リサーチパーク 設計: 山下設計 日本設計 全体監理 山下設計 Waseda Research Park Yamashita Sekkei, Nihon Sekkei Honjo, Saitama, Japan

新建築 2004年4月号 ルイ・ヴィトン・ニューヨーク
撮影 : 新建築社写真部 / 新建築 2004年4月号