a+u 2021年8月号発売となりました !

白いおもちゃ箱 設計: 今永和利 / 今永環境計画
施工: 岩井建設
White Toy Box Imanaga Environmental Planning Office Setagaya-Ku, Toyko, Japan 2004

新建築 2005年3月号 静岡大成中学校・高等学校
撮影 : 新建築社写真部 / 新建築 2005年3月号