a+u 2021年8月号発売となりました !

神戸新生バプテスト教会 設計: Ks Architects
施工: 中田工務店
Kobe Shinsei Baptist Church Ks Architects & Associates Higashinarda-Ku, Kobe, Japan 2005

新建築 2005年8月号 三宿の集合住宅
撮影 : 新建築社写真部 / 新建築 2005年8月号

中田工務店 / 鉄の教会